Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
55 reviews

Traditionele factoring

Bij Traditionele Factoring wordt er, in tegenstelling tot bij American Factoring, een groot deel van uw factuur voorgefinancierd. Dit brengt het voordeel met zich mee dat de kosten hiervan relatief veel lager liggen dan wanneer u ervoor zou kiezen om uw vorderingen te verkopen. Dit gebeurd wel bij American Factoring. Dit houdt wel in dat u uw hele debiteurenbestand over moet dragen aan de betreffende factormaatschappij. Traditional Factoring wordt vooral toegepast door grotere bedrijven omdat dit vooral voordelig is als de omzet hoog is. Bij een hoge omzet moet u denken aan een omzet hoger dan 2,5 miljoen euro. Voor ZZP’ers en MKB’ers is American Factoring vaak voordeliger.

Het voordeel van traditionele factoring
Voordelen van Traditionele Factoring is dat het goedkoper is dan American Factoring, mits u een hoge omzet draait. Daarnaast zijn de mogelijkheden tot klant acceptatie vele malen groter. De traditionele variant van Factoring brengt ook nadelen met zich mee. Hierbij kunt u denken aan dat u een lang traject af moet leggen voordat u in aanmerking komt voor Traditionele Factoring. Het is dus wel het investeren waard, maar kost wat tijd voordat u ook van deze voordelen kunt genieten.

Niet altijd het volledige factuurbedrag
Daarnaast wordt vaak slechts 70% van het totale factuurbedrag voorgefinancierd en dient u een jaarlijkse bijdrage te betalen. Een andere eis die wordt gesteld is dat uw bedrijf langer dan drie jaar moet bestaan om in aanmerking te komen voor Traditional Factoring. Ook moet uw bedrijf een hoge omzet behaald hebben, met name in het laatste jaar. Waar bij American Factoring het debiteuren risico bij de factormaatschappij ligt, ligt dit bij traditionele factoring bij u zelf.

Als laatst kan het als een nadeel worden ervaren dat u langere contracten af dient te sluiten bij Traditional Factoring dan bij American Factoring. Dus, traditionele factoring is dus niet voor iedereen een voordelige keuze maar kan wel veel voordelen bieden! Deze voordelen zijn vooral door grote bedrijven te halen. Kleine bedrijven zijn beter af met American Factoring. Let dus goed op de verschillen als u een keuze gaan maken.